مزایای استفاده از اپلیکیشن آسان بار

برخی از امکانات سامانه حمل بار اینترنتی آسان بار

درآمد بیشتر

با داشتن بار در تمام مسیرها میتوانید درآمد بیشتری کسب کنید.

0% کمیسیون

آسان بار هیچگونه کمیسیونی از کرایه شما دریافت نمی کند.

تنوع در انتخاب

نوع بار و زمان حمل مورد نظرتان را خود انتخاب کنید.

نمایش مسیر حرکت

موقعیت مکانی محل بارگیری و تخلیه را به آسانی پیدا کنید.

ارزیابی عملکرد

به نحوه برخورد و رفتار صاحبین بار امتیاز دهید.

نحوه استفاده از اپلیکیشن آسان بار

logo-samandehi

Shoot Us a Message

We would love to hear from you. Get in touch with us now.

Subscribe to our Newsletter

Subscribe to the mailing list to keep up with new features & updates from us. Don't worry... we don't like spam either.